Leem als bouwmateriaal

Steeds meer mensen zijn de gezonde eigenschappen van het natuurproduct leem aan het herontdekken. Leem is ecologisch en biologisch een waardevol product én wordt zelfs als genezend ervaren. In verschillende culturen neemt men leembaden voor de reinigende en genezende werking van de mineralen. Bij het gebruik van leem in woningen en andere gebouwen levert het een zeer gezond en vrijwel allergie-vrij binnenklimaat op doordat leem zorgt voor een stabiele luchtvochtigheid, warmte vasthoud en luchtverontreiniging opneemt.

We bouwen al meer dan 9000 jaar met leem, dat maakt leem tot het oudste bouwmateriaal ter wereld. Tot op dit moment leeft één derde van de wereldbevolking in huizen van leem. In arme landen wint men leem zelf uit rivieren, poelen en weilanden, net zoals onze voorouders dat deden. Sinds de natuurlijke grondstoffen voor leem in fabrieken worden samengevoegd tot een constant mengsel en leem als kant-en-klaar bouwmateriaal op de markt wordt gebracht beleeft het een ware renaissance.

CONLUTO leemproducten van zijn volledig natuurlijk, huidvriendelijk en zonder toevoeging van chemicaliën. Daarom wordt CONLUTO leem tegenwoordig niet alleen voor restauraties en renovaties gebruikt, zoals onder meer in het Nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam, maar wordt CONLUTO leem ook steeds meer in nieuwbouw projecten toegepast, zoals bij Passiefhuis of Nulwoningen.

Ook bakstenen zijn van leem, maar dan bij hoge temperaturen gebakken tot een vaste massa. Voor dit proces zijn bij moderne bakstenen allerlei toeslagstoffen nodig, die de leem vervuilen. En het bakproces zorgt ervoor dat de leem als zodanig niet kan worden hergebruikt. Bij het gebruik van zuivere CONLUTO leemproducten gaan geen grondstoffen verloren, want zuivere leem kan eindeloos worden hergebruikt. Wordt een gebouw met CONLUTO leem bijvoorbeeld gesloopt kan de leem worden afgebikt en vervolgens onder de toevoeging van water opnieuw worden verwerkt, zelfs na honderden jaren!

Binnen het CONLUTO-leemprogramma zijn leemstuc materialen, leemverf, leemstenen, stampleem en allerlei aanverwante artikelen verkijgbaar.

Machinaal verwerken van Conluto leem in bigbags:

Conluto downloads

Leem
Leemstuc